تحول فرهنگی روستاهای ایران امروز: به سوی تجدّد و شهری شدن روستاها/ دکتر نعمت‌ا... فاضلی/۲۸-۱۱-۹۲/تصویری

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۳۲۷ مطالعات اجتماعی نعمت الله فاضلی
تعداد بازدید:۹۳۹
تحول فرهنگی روستاهای ایران امروز: به سوی تجدّد و شهری شدن روستاها/ دکتر نعمت‌ا... فاضلی/۲۸-۱۱-۹۲/تصویری


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :