بازتاب معرفت متعارف ایرانیان در تاریخ نوشته های قرن ۳-۶ هجری/دکتر پروین ترکمنی آذر/۱۸-۰۹-۹۲/تصویری

۱۸ آذر ۱۳۹۲ | ۰۳:۳۰ کد : ۷۰۲۸ تاریخ ایران پروین ترکمنی آذر
تعداد بازدید:۱۵۳۲
بازتاب معرفت متعارف ایرانیان در تاریخ نوشته های قرن ۳-۶ هجری/دکتر پروین ترکمنی آذر/۱۸-۰۹-۹۲/تصویری


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :