حلقه مطالعاتی دین و جامعه بازخوانی کتاب "قرآن و جامعه" ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

تعداد بازدید:۳۲۴۹
حلقه مطالعاتی دین و جامعه بازخوانی کتاب "قرآن و جامعه" ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دین و جامعه حلقه مطالعاتی دین و جامعه بازخوانی کتاب قرآن و جامعه


نظر شما :