نخستین همایش ملی روش های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۸۱۰
نخستین همایش ملی روش های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

فایلهای صوتی همایش:

صوت 1

صوت 2

صوت 3

صوت 4

کلید واژه ها: همایش ملی روش پژوهش


نظر شما :