سلسله نشست های همایش روش های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

رویکردهای نو پدید و چالش های پیش رو (پانزدهم) ۴ دی ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۰۲۵
رویکردهای نو پدید و چالش های پیش رو (پانزدهم) ۴ دی ۱۴۰۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: رویکرد نوپدید


نظر شما :