سلسله نشست های گفت و گوی انتقادی (نشست دهم)

پژوهشکده مطالعات اجتماعی یا جامعه شناسی؟ ۴ مهر ۱۴۰۲

پرسش در باب نسبت آن با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد بازدید:۱۹۵
پژوهشکده مطالعات اجتماعی یا جامعه شناسی؟ ۴ مهر ۱۴۰۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جامعه شناسی مططالعات اجتماعی


نظر شما :