سلسله نشست های همایش روش های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

رویکردهای نوپدید و چالش های پیش رو ۳ مهر ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۵۵
رویکردهای نوپدید و چالش های پیش رو ۳ مهر ۱۴۰۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: علوم انسانی علوم اجتماعی


نظر شما :