کاربست روایات مدارج ایمان در سیاست‌گذاری و حکمرانی فرهنگی/ ۲۶ تیرماه/۴۰۲

تعداد بازدید:۳۸۷
کاربست روایات مدارج ایمان در سیاست‌گذاری و حکمرانی فرهنگی سخنرانان: احمد پاکتچی حمید پارسانیا سیدمجید امامی سیدمحمدهادی گرامی دبیر نشست: محمد نصراوی دوشنبه، ۲۶ تیرماه ۴۰۲
کاربست روایات مدارج ایمان در سیاست‌گذاری و حکمرانی فرهنگی/ ۲۶ تیرماه/۴۰۲

لینک دانلود فایل

نظر شما :