ادیان عربستان در دوران پایانی باستان/ ۸خرداد ماه/۴۰۲

۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۷:۳۶ کد : ۲۳۹۰۰ مطالعات قرآنی چند رسانه ای زهرا محققیان گورتانی
تعداد بازدید:۵۴۵
ادیان عربستان در دوران پایانی باستان دبیر علمی نشست: زهرا محققیان (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) سخنران: محمدعلی خوانین‌زاده (استادیار دانشگاه خوارزمی) دوشنبه، ۸ خرداد ۴۰۲
ادیان عربستان در دوران پایانی باستان/ ۸خرداد ماه/۴۰۲

نظر شما :