بازشناسی معنای اثر بخشی در فعالیت های دینی رسانه ای/ ۲۱ اسفند ماه /۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۰۳
بازشناسی معنای اثر بخشی در فعالیت های دینی رسانه ای سخنران‌ها: مسعود کوثری اعظم راودراد داود مهرابی یکشنبه، ۲۱ اسفند ۴۰۱
بازشناسی معنای اثر بخشی در فعالیت های دینی رسانه ای/ ۲۱ اسفند ماه /۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :