ملاحظات روش‌شناختی در مطالعه غلو در تشیع نخستین/ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۹۲۹
ملاحظات روش‌شناختی در مطالعه غلو در تشیع نخستین سخنران: محمدهادی گرامی دبیر علمی نشست: مالک شجاعی جشوقانی سه‌شنبه، ۱۱ بهمن ۴۰۱
ملاحظات روش‌شناختی در مطالعه غلو در تشیع نخستین/ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :