اثربخشی رسانه ای برنامه های دینی/ ۱۰بهمن ماه /۱۴۰۱

تعداد بازدید:۶۷۰
اثربخشی رسانه ای برنامه های دینی سخنران‌ها: سیدحمید میر خندان مهری بهار بشیر معتمدی
اثربخشی رسانه ای برنامه های دینی/ ۱۰بهمن ماه /۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :