پژوهشکده اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی

پایان مارکسیسم در ایران/ ۳ بهمن/ ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۲۰۴
پایان مارکسیسم در ایران/ ۳ بهمن/ ۱۴۰۱

سخنرانان:سردار دکتر مهدی محمدی فر و استاد قاسم تبریزی و دکتر یحیی فوزی و دکتر یعقوب توکلی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مارکسیسم


نظر شما :