پیش نشست هفتم:«بررسی عاملیت دیاسپورا در کشاکش و نبرد فدراسیون روسیه و اوکراین»/۱۲ دی ماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۲۴۳
همایش ملی نظم جدید بین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران بررسی عاملیت دیاسپورا در کشاکش و نبرد فدراسیون روسیه و اوکراین
پیش نشست هفتم:«بررسی عاملیت دیاسپورا در کشاکش و نبرد فدراسیون روسیه و اوکراین»/۱۲ دی ماه/۱۴۰۱

نظر شما :