ابعاد هویتی پژوهش از رهگذر مدیریت/ ۱۵آذر ماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۰۶
ابعاد هویتی پژوهش از رهگذر مدیریت فاطمه براتلو نادر سیدکلالی مژگان روشن‌نژاد فرزانه میرشاه‌ولایتی الهام ابراهیمی مدیر نشست: بهاره نصیری سه‌شنبه، ۱۵ آذرماه ۴۰۱
ابعاد هویتی پژوهش از رهگذر مدیریت/ ۱۵آذر ماه/۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :