بزرگداشت فردوسی/۲۸اردیبهشت/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۱۶
بزرگداشت فردوسی حمیدرضا دالوند (فرهنگ شاهنامه نوشته موبد ایدال بن داراب بن‌رستم سنجانه) علیرضا شعبانلو (زیباشناسی شهرهای اسطوره‌ای) دبیر نشست: فرانک جهانگرد چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۴۰۱
بزرگداشت فردوسی/۲۸اردیبهشت/۱۴۰۱

نظر شما :