بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران/۳۰ فروردین ماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۶۶
بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران سخنران: معصومه تقی‌زادگان دبیر نشست: سمیه‌سادات شفیعی سه‌شنبه، /۳۰ فروردین ماه/۴۰۱
بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران/۳۰ فروردین ماه/۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :