سخنرانی «چند نکته پیرامون نظامی و آثارش»/۲۱اسفندماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۹۴
سخنران: تقی پورنامداریان عنوان سخنرانی: چند نکته پیرامون نظامی و آثارش دبیر نشست: مریم شریف‌نسب شنبه، ۲۱ اسفند
سخنرانی «چند نکته پیرامون نظامی و آثارش»/۲۱اسفندماه/۱۴۰۰

فایل صوتی


لینک دانلود فایل

نظر شما :