الگوی ارتباطات کلامی والدین و فرزندان، بیشتر «جدلی و مناظره‌ای» شده است/ ۱۴ دی ماه/ ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۰۲۱
الگوی ارتباطات کلامی والدین و فرزندان، بیشتر «جدلی و مناظره‌ای» شده است سخنران منصور ساعی دبیر نشست خانم سیده زهرا اجاق
الگوی ارتباطات کلامی والدین و فرزندان، بیشتر «جدلی و مناظره‌ای» شده است/ ۱۴ دی ماه/ ۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :