سوگواری در بحران/ ۲۱مهرماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۴۵۳
گروه روان‌شناسی پژوهشکده‌ی اخلاق و تربیت با همکاری معاونت فرهنگی و کاربردی‌سازی سخنرانی با عنوان زیر برگزار می‌کند: سوگواری در بحران سخنران: فریبا زرانی مدیر جلسه: مهرنوش هدایتی چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰
سوگواری در بحران/ ۲۱مهرماه/۱۴۰۰

نظر شما :