«بازخوانی تجربه کشورهای پیشرو در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در استفاده از زبان واسط: درس‌هایی برای ایران»/ ۲۴ مهرماه /۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۳۴۲
نشست «بازخوانی تجربه کشورهای پیشرو در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در استفاده از زبان واسط: درس‌هایی برای ایران» ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
«بازخوانی تجربه کشورهای پیشرو در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در استفاده از زبان واسط: درس‌هایی برای ایران»/ ۲۴ مهرماه /۱۴۰۰

نظر شما :