«جایگاه مادر در منابع فقه شیعه» نشست دانش افزایی / ۲۹ شهریور ماه / ۱۴۰۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۰ کد : ۲۱۳۸۸ تصویری صوتی مطالعات قرآنی فروغ پارسا
تعداد بازدید:۷۲۹
«جایگاه مادر در منابع فقه شیعه» نشست دانش افزایی / ۲۹ شهریور ماه / ۱۴۰۰ خانم فروغ پارسا
«جایگاه مادر در منابع فقه شیعه» نشست دانش افزایی / ۲۹ شهریور ماه / ۱۴۰۰

نظر شما :