بزرگ‌داشت روز جهانی کودک / ۱۷مهرماه/ ۱۴۰۰

۱۷ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۰ کد : ۲۱۳۸۱ تصویری صوتی زبان و ادبیات فارسی مریم شریف نسب
تعداد بازدید:۳۰۵
پژوهشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی نشستی با عنوان زیر برگزار می‌کند: بزرگ‌داشت روز جهانی کودک سخنرانان: نگین صدری‌زاده محسن زکاءاسدی دبیر نشست: مریم شریف‌نسب شنبه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰
بزرگ‌داشت روز جهانی کودک / ۱۷مهرماه/ ۱۴۰۰

نظر شما :