نشست تخصصی چالش های محیط سرمایه گذاری در ایران/ ۸مهرماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۲۱۷
گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند: نشست تخصصی چالش های محیط سرمایه گذاری در ایران سخنرانان: دکتر علیرضا گرشاسبی و دکتر سید امیر سیاح دبیر علمی نشست: دکتر سید حسین میرجلیلی زمان: پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰
نشست تخصصی چالش های محیط سرمایه گذاری در ایران/ ۸مهرماه/۱۴۰۰

نظر شما :