از اجتماع علمی تا محفل های دانشگاهی تاملی بر قبایل دانشگاهی درایران/ ۲۸شهریور /۱۴۰۰

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۱ کد : ۲۱۲۷۹ تصویری صوتی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بشیر معتمدی
تعداد بازدید:۴۱۴
از اجتماع علمی تا محفل های دانشگاهی تاملی بر قبایل دانشگاهی درایران دکتر عباس کاظمی دبیر نشست: بشیر معتمدی
از اجتماع علمی تا محفل های دانشگاهی تاملی بر قبایل دانشگاهی درایران/ ۲۸شهریور /۱۴۰۰

نظر شما :