عقلانیت در روایتی زنانه / ۲۳شهریور ماه / ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۴۳۷
عقلانیت در روایتی زنانه سخنرانان: سرکارخانم دکتر گشتاسب دکتر سیده زهرا مبلغ با حضور مولف کتاب: سرکار خانم دکتر مریم صانع پور دبیر نشست: دکتر مریم نصر اصفهانی
عقلانیت در روایتی زنانه / ۲۳شهریور ماه / ۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :