همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیتهای اجتماعی آن در ایران معاصر /۲۳تیرماه/ ۱۴۰۰

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۰ کد : ۲۱۱۳۰ مطالعات قرآنی
تعداد بازدید:۴۷۲
همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیتهای اجتماعی آن در ایران معاصر - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
همایش ملی جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیتهای اجتماعی آن در ایران معاصر /۲۳تیرماه/ ۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :