قضاوت و کنش اخلاقی نقش جامعه، فرهنگ و نیازهای اجتماعی و هیجانی/ ۷تیرماه/ ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۸۳۵
قضاوت و کنش اخلاقی نقش جامعه، فرهنگ و نیازهای اجتماعی و هیجانی رضا عظیمی پگاه نجات حمید خانی‌پور سیدعلی اصغری دبیر: اسماعیل ناصری ۷ تیر/ ۱۴۰۰
قضاوت و کنش اخلاقی نقش جامعه، فرهنگ و نیازهای اجتماعی و هیجانی/  ۷تیرماه/ ۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :