تجربه روابط عمومی‌های دانشگاهی در مواجهه با کرونا/۱۹ خرداد/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۰۰۶
تجربه روابط عمومی‌های دانشگاهی در مواجهه با کرونا علیرضا عبداللهی نژاد عباس قنبری دبیر: سیده‌زهرا اجاق چهارشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
تجربه روابط عمومی‌های دانشگاهی در مواجهه با کرونا/۱۹ خرداد/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :