نظریه هنجاری طیف پنجگانه تولید محتوای رسانه /۱۱خردادماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۷۲۹
نظریه هنجاری طیف پنجگانه تولید محتوای رسانه ناقدین: سید وحید عقیلی؛ افسانه مظفری مدیر علمی: خانم بهاره نصیری مدیر اجرایی: طاهره ایشانی ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
نظریه هنجاری طیف پنجگانه تولید محتوای رسانه /۱۱خردادماه/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :