علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰

۰۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۰ کد : ۲۰۹۵۷ تصویری صوتی زبانشناسی مسعود قیومی
تعداد بازدید:۱۱۰۰
علم داده برای داه علمی شرحی براصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰ مسعود قیومی
علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :