چهل هشتمین کرسی احیای هنرهای از یاد رفته /۴خردادماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۳۴۳
چهل‌وهشتمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده‌ی علمی» احیای هنرهای از یاد رفته بازشناخت گنبدها و قوس‌های معماری_اسلامی ایران ارائه دهنده: مریم کامیار ناقدین: عای‌اکبر تقوایی احسان رنجبر مدیر علمی: آزیتا افراشی مدیر اجرایی: طاهره ایشانی
چهل هشتمین کرسی احیای هنرهای از یاد رفته /۴خردادماه/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :