موردکاوی درمدیریت : چرایی، چیستی وچگونگی/ ۲۹ اردیبهشت ماه /۱۴۰۰

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۸ کد : ۲۰۹۲۲ تصویری صوتی شورای بررسی متون
تعداد بازدید:۳۳۶
موردکاوی درمدیریت : چرایی، چیستی وچگونگی/ ۲۹ اردیبهشت ماه /۱۴۰۰ علی رضاییان، زهرا نیکخواه فرخانی، محمد شیخ زاده، امین نکویان، امیر نیک خواه دبیر نشست: زهرا رجائی
موردکاوی درمدیریت : چرایی، چیستی وچگونگی/ ۲۹ اردیبهشت ماه /۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :