انجمن زبانشناسی ایران دومین همایش ملی معناشناسی شناختی/۲ دی ماه/ ۹۹

تعداد بازدید:۱۷۳۸
انجمن زبانشناسی ایران دومین همایش ملی معناشناسی شناختی سخنران دکتر احمد پاکتچی ۲ دی ۱۳۹۹
انجمن زبانشناسی ایران  دومین همایش ملی معناشناسی شناختی/۲ دی ماه/ ۹۹

لینک دانلود فایل

نظر شما :