افتتاحیه هفته پژوهش ۲۲/آذرماه /۱۳۹۹

تعداد بازدید:۵۴۴
سخنرانان: دکتر حسینعلی قبادی، دکتر غلامرضا غفاری، دکتر زهرا پارساپور، دکترداوود مهرابی
افتتاحیه هفته پژوهش ۲۲/آذرماه /۱۳۹۹

لینک دانلود فایل

نظر شما :