مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکل دهی به نظم بین المللی جدید

تعداد بازدید:۸۴۳
مسئولیت اجتماعی علوم انسانی برای شکل دهی به نظم بین المللی جدید سید جلال دهقانی فیروز آبادی یحیی فوزی محمد علی فتح اللهی داود غرایاق زندی ۲۲/آذرماه/ ۱۳۹۹
مسئولیت اجتماعی علوم انسانی  برای شکل دهی به نظم بین المللی جدید

لینک دانلود فایل

نظر شما :