پنل «درس‌های اقتصادی بحران کرونا» برگزار می‌شود

۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۲۰:۵۶ کد : ۲۰۰۶۲ خبر و اطلاعیه هفته پژوهش
تعداد بازدید:۴۶۳

پنل پژوهشکده اقتصاد
درس‌های اقتصادی بحران کرونا

دکتر احمد جعفری صمیمی (بحران کرونا، ریشه غیراقتصادی با آثار اقتصادی)
دکتر لیلا سادات زعفرانچی (چالش‌های بازار کار و پاندمی کرونا)
دکتر مجید افشاری (تأثیر شیوع پاندمی کرونا بر تجارت و سیاست¬های تجاری)
دکتر موسی تاتار (بررسی شاخص¬های اقتصادی – اجتماعی پاندمی کرونا در ایالات متحده)
دکتر محمدعلی ابوترابی    (پاندمی کرونا و اقتصاد رشد و همگرایی: فرصتی استراتژیک در رویارویی با شکاف بزرگ)
دکتر مهدی زاهد‌غروی (لزوم باز تعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا)
دکتر جلال منتظری شورکچالی    (کووید19 و روابط مالی در سطح دولت)

 23 آذر 99
11 تا 13
لینک:

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-nqp-cyf  

 

 


نظر شما :