سلسه نشست های مشاوره مدیریت در ایران :« چالش های صنعت مشاوره مدیریت در ایران»/ ۲۹ تیرماه/ ۹۹

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۹۶۲۷ چند رسانه ای رشد و توسعه نوآوری نادر سید کلالی
تعداد بازدید:۱۵۰۰
چالش های صنعت مشاوره مدیریت در ایران/ دکتر نادر سیدکلالی ، مهندس سعیدرضا مومنی

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :