پویش رسانه ای امید/مدیریت رسانه های اجتماعی در بحران/دکترداود مهرابی/فروردین۹۹

تعداد بازدید:۱۱۵۰
پویش رسانه ای امید/مدیریت رسانه های اجتماعی در بحران/دکترداود مهرابی/فروردین۹۹

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داود مهرابی


نظر شما :