سومین نشست علمی همایش ابعاد انسانی اجتماعی کرونا درایران /تاثیرات متقابل پاندمی هیجانی وپاندمی عفونی بر یکدیگر ۸/اردیبهشت /۹۹

تعداد بازدید:۲۵۶۰
سومین نشست علمی همایش ابعاد انسانی اجتماعی کرونا درایران /تاثیرات متقابل پاندمی هیجانی وپاندمی عفونی بر یکدیگر ۸/اردیبهشت /۹۹

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :