نخستین نشست تخصصی وموضوع شناسی در تاریخ فرهنگی / دکتر داریوش رحمانیان، دکتر نعمتاله فاضلی، دکتر عباس احمدوند، دکتر محمدامیر احمدزاده، ۲۸ بهمن ماه ۹۸

تعداد بازدید:۲۱۲۸
نخستین نشست تخصصی وموضوع شناسی در تاریخ فرهنگی / دکتر داریوش رحمانیان، دکتر نعمتاله فاضلی، دکتر عباس احمدوند، دکتر محمدامیر احمدزاده، ۲۸ بهمن ماه ۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :