ششمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی /سخنرانان دکتر سید محمد علی ایازی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر فروغ پارسا، دکتر فاطمه راکعی، دکترحسین شیخ زاده،دکترسید سجادطباطبایی نژاد، دکترعلی اکبر علیخانی، دکتر نعمت اله فاظلی، دکتر مقصود فراستخوا

تعداد بازدید:۱۰۵۴
ششمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در اعتلای علوم انسانی /سخنرانان دکتر سید محمد علی ایازی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر فروغ پارسا، دکتر فاطمه راکعی، دکترحسین شیخ زاده،دکترسید سجادطباطبایی نژاد، دکترعلی اکبر علیخانی، دکتر نعمت اله فاظلی، دکتر مقصود فراستخوا

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :