«بینا آیینیت ایرانی»/ دکتر علیرضا حسن زاده،دکتر حسین میرزایی، دکتر حمید رضا دالوند، مدیر علمی، دکتر نعمت الله فاضلی، ۱۵بهمن‌ ۹۸

تعداد بازدید:۱۵۹۷
«بینا آیینیت ایرانی»/ دکتر علیرضا حسن زاده،دکتر حسین میرزایی، دکتر حمید رضا دالوند، مدیر علمی، دکتر نعمت الله فاضلی،  ۱۵بهمن‌ ۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :