سخنرانی «فلسفه سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دمکراسی» برگزار می شود/ دکتر شروین مقیمی، ۹/ آبان/ ۹۸

تعداد بازدید:۱۴۸۰
سخنرانی «فلسفه سیاسی جدید، علم سیاست کاربردی و الهیات سیاسی لیبرال دمکراسی» برگزار می شود/ دکتر شروین مقیمی، ۹/ آبان/ ۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :