رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی /دکتر بهمن حسینجانی، دکتر سپیده میرمجیدی، ۱۸آبان۹۸

تعداد بازدید:۱۰۴۵
رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی /دکتر بهمن حسینجانی، دکتر سپیده میرمجیدی، ۱۸آبان۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :