تحلیل مقایسه ای بازنمایی مهارت های ارتباطی در پویانمایی های ایرانی وغیر ایرانی دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی، دکتر لیلانیرومند، علیرضا خسروی، ۲۹مهرماه۹۸ /

۲۹ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۸۷۵۳ مطالعات فرهنگی و ارتباطات چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۰۰۰
تحلیل مقایسه ای بازنمایی  مهارت های ارتباطی در پویانمایی های ایرانی وغیر ایرانی  دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی، دکتر لیلانیرومند، علیرضا خسروی، ۲۹مهرماه۹۸  /

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :