سی پنجمین کرسی اصول اخلاقی صلح جهانی براساس واژه قرآنی «ناس»/ارائه دهنده: خانم دکترمریم صانع پور،ناقدین: دکتر مهدی اخوان، دکتر اعظم قاسمی، مدیر علمی: دکتر محمود علوی کریمی، مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی، ۱۷تیر۹۸

تعداد بازدید:۱۱۶۲
سی پنجمین کرسی اصول اخلاقی صلح جهانی براساس واژه قرآنی «ناس»/ارائه دهنده: خانم دکترمریم صانع پور،ناقدین: دکتر مهدی اخوان، دکتر اعظم قاسمی، مدیر علمی: دکتر محمود علوی کریمی، مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی، ۱۷تیر۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :