نقد کتاب تاریخ نگاری وتاریخ ‌نگری ابن اثیر /دکتر اسماعیل حسن زاده،دکتر ملایی توانی،محبوبه شرفی با حضور دکتر علی سالاری شادی۲۹خرداد۹۸

تعداد بازدید:۱۷۴۴
نقد کتاب تاریخ نگاری وتاریخ ‌نگری ابن اثیر /دکتر اسماعیل حسن زاده،دکتر ملایی توانی،محبوبه شرفی با حضور دکتر علی سالاری شادی۲۹خرداد۹۸

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :