نقد رویکردهای سنتی در باب نظام های اقتصادی و ارائه ایده جایگزین/سید حسین میر جلیلی/۱۳-۱۲-۱۳۹۷

تعداد بازدید:۲۶۱۴

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سی و سومین کرسی ترویجی با رویکرد « عرضه و نقد ایده علمی »

با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:

نقد رویکردهای سنتی در باب نظام های اقتصادی

و ارائه ایده جایگزین

ارائه دهنده: دکتر سید حسین میر جلیلی

ناقدین: دکتر حسین عیوضلو _ دکتر داوود منظور

مدیر علمی: دکتر سید محمد رضا امیری تهرانی زاده

مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی

زمان: دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

ساعت: ۱۰ الی ۱۲

سالن اندیشه

 

 

دانلود فایل صوتی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سید حسین میر جلیلی پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :