فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی/سعیدی، مهدوی زادگان، ثقفی، عبدالکریمی، اکبری، فاضلی، پارسانیا، میری/۰۴-۱۲-۱۳۹۷

تعداد بازدید:۱۲۷۰

گروه پژوهشی جامعه شناسی ادیان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری

گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی

با حضور:

سید حجت مهدوی سعیدی

داود مهدوی زادگان

سید محمد ثقفی

بیژن عبدالکریمی

بهمن اکبری

قادر فاضلی

حمید پارسانیا

سید جواد میری

زمان: شنبه ۴ اسفند ۹۷

ساعت: ۱۳ الی ۱۸

سالن حکمت

 

دانلود فایل صوتی قسمت اول

دانلود فایل صوتی قسمت دوم


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :